Glosar povzetkov

EUROJUST

Eurojust je agencija EU, ustanovljena leta 2002. Zadolžena je za krepitev boja proti težjim oblikam kriminala s tesnim pravosodnim sodelovanjem znotraj EU. Njen sedež je v Haagu. Sestavljena je iz kolegija 28 nacionalnih članov, ki so izkušeni sodniki, tožilci ali policisti z enakovrednimi pristojnostmi iz vsake države EU.

Člen 85 Pogodbe o delovanju Evropske unije je določil osnovo za nadaljnji razvoj Eurojusta in razširil njegovo področje delovanja na huda kazniva dejanja, ki ne vplivajo le na dve ali več držav, temveč zahtevajo tudi skupni pregon. Z uporabo rednega zakonodajnega postopka Parlament in Svet določita strukturo, delovanje in naloge Eurojusta, ki lahko vključujejo uvedbo kriminalnih preiskav ali predlog uvedbe pregona.

Eurojust prav tako sodeluje z državami, ki niso članice EU, in z ostalimi organi EU, kot so Evropska pravosodna mreža, Europol in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

GLEJTE TUDI