Načrt SET za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika

Evropska unija si je v sklopu svoje strategije za razvoj gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika zastavila podnebne in energetske cilje do leta 2020. Pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev ima lahko tehnologija. Načrt SET je tehnološka podlaga energetske in podnebne politike EU.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij - Vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET) (COM(2009) 519 final z dne 7. oktobra 2009)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN NAČRTA?

Namen Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET) je povečati razvoj in uporabo tehnologij z nizkimi emisijami ogljika do leta 2020. Načrt spodbuja sodelovanje med državami EU, podjetji in raziskovalnimi ustanovami, ki lahko z združevanjem spretnosti in zmogljivosti zmanjšajo stroške. Pomaga tudi pri financiranju projektov.

KLJUČNE TOČKE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Strateškega načrta za energetsko tehnologijo.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Energijske tehnologije in inovacije (COM(2013) 253 final z dne 2. maja 2013)

Zadnja posodobitev 05.08.2015