Energetska učinkovitost - cilj do leta 2020

Voditelji Evropske unije (EU) so se marca 2007 dogovorili, da bodo predvideno porabo energije v EU do leta 2020 zmanjšali za 20 %. To je enako, kot da bi zaprli 400 elektrarn. Oktobra 2014 so se dogovorili za višji cilj varčevanja z energijo*, in sicer v vrednosti 27 % ali več do leta 2030.

AKT

Sporočilo Komisije - Energetska učinkovitost: doseganje cilja 20-odstotnega deleža (COM/2008/0772 final z dne 13. novembra 2008)

POVZETEK

Voditelji Evropske unije (EU) so se marca 2007 dogovorili, da bodo predvideno porabo energije v EU do leta 2020 zmanjšali za 20 %. To je enako, kot da bi zaprli 400 elektrarn. Oktobra 2014 so se dogovorili za višji cilj varčevanja z energijo*, in sicer v vrednosti 27 % ali več do leta 2030.

KAJ JE NAMEN SPOROČILA?

Analizira napredek, ki ga je EU že naredila v smeri proti večji energetski učinkovitosti*, ter določa spodbujevalce in ovire, ki obstajajo. Poleg tega določa podrobnosti paketa o energetski učinkovitosti, ki ga namerava predstaviti Komisija.

KLJUČNE TOČKE

Paket vključuje naslednje ukrepe:

Komisija je leta 2011 predlagala načrt za energetsko učinkovitost, da bi dosegla želeno 20-odstotno zmanjšanje in do leta 2050 lažje vzpostavila gospodarstvo, ki je gospodarno z viri in ima nizke emisije ogljika.

Leta 2012 je EU sprejela novo direktivo o energetski učinkovitosti. Ta je določila pravila za učinkovitejšo preskrbo z energijo in njeno uporabo ter določila okvirne nacionalne cilje za energetsko učinkovitost.

OZADJE

Učinkovita raba energije prinaša številne prednosti. Gospodinjstva in podjetja lahko lažje znižajo svoje račune za gorivo, Evropa ni več toliko odvisna od zunanjih dobaviteljev nafte in plina, prispeva k boju proti podnebnim spremembam in temu, da bo gospodarstvo EU postajo bolj trajnostno in konkurenčno.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije za energijo in okolje.

KLJUČNI POJMI

Energetska učinkovitost: manjša raba energije za isto storitev. Primeri: energetsko učinkoviti hladilniki, pomivalni stroji.

Varčevanje z energijo: zmanjšanje ali ukinitev storitve z namenom varčevanja z energijo. Primer: izklop luči.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1-56)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Načrt za energetsko učinkovitost 2011 (COM(2011) 109 final z dne 8. marca 2011)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Energijska učinkovitost in njen prispevek k energetski varnosti ter okviru podnebne in energetske politike za leto 2030 (COM(2014) 520 final z dne 23. julija 2014)

Zadnja posodobitev 09.04.2015