Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru

POVZETEK:

Sklep 94/1/ES, ESPJ o sklenitvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Skupni organi

S sporazumom se ustanovi več skupnih organov EGP, ki v veliki meri odražajo institucije EU:

Poleg tega:

Kako zakonodaja EU postane zakonodaja EGP?

Sodelovanje v programih in agencijah EU

Finančni vidiki

Članice Efte na podlagi sporazuma prispevajo k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med regijami EGP – to trenutno prinaša koristi 16 državam EU. Ta nepovratna sredstva EGP skupaj financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, pri čemer vsaka država prispeva v skladu s svojo velikostjo in premoženjem.

Poleg operativnih stroškov programov EU tri države Efte prispevajo tudi h kritju upravnih stroškov Komisije (npr. pisarniški prostori, srečanja itd.).

OZADJE

Sporazum o EGP je leta 1992 podpisalo 12 držav EU in šest držav Efte: Avstrija, Finska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska in Švica, vendar se je Švica kasneje odločila, da sporazum zavrne. Veljati je začel leta 1994. Leta 1995 so se tri države Efte (Avstrija, Finska in Švedska) pridružile EU. Sporazum se je postopoma prilagajal s pristopom novih desetih držav članic k EU leta 2004, naslednjih dveh leta 2007 ter na koncu še Hrvaške leta 2013.

Več informacij:

AKT

Sklep 94/1/ES, ESPJ Sveta in Komisije z dne 13. decembra 1993 o sklenitvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (UL L 1, 3.1.1994, str. 1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru – Sklepni akt – Skupne izjave – Izjave vlad držav članic Skupnosti in držav Efte – Ureditve – Potrjeni zapisniki – Izjave ene ali več pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 1, 3.1.1994, str. 3–522)

Nadaljnje spremembe sporazuma so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 24.05.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).