Statistični podatki v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1338/2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila o tem, kako je treba zbirati in predstaviti statistične podatke v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu, da bi se zagotovili primerljivi podatki med vsemi državami EU.

To bo pomagalo EU, da oblikuje učinkovito politiko javnega zdravja in podpre nacionalne strategije na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Statistični podatki, ki jih zberejo države EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška, se pošljejo statističnemu uradu EU, Eurostatu.

Zbirajo se statistični podatki o naslednjih temah:

Uredbi (ES) št. 1338/2008 je sledilo več izvedbenih uredb, ki določajo podrobnejša pravila in postopke v zvezi z drugimi vidiki zbiranja zdravstvenih statističnih podatkov:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 20. januarja 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Obolevnost: razširjenost bolezni ali posebne bolezni na zemljepisnem območju.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (UL L 354, 31.12.2008, str. 70–81).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 77, 14.3.1998, str. 3–7).

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (EU) št. 328/2011 z dne 5. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede statistike vzrokov smrti (UL L 90, 6.4.2011, str. 22–24).

Uredba Komisije (EU) št. 349/2011 z dne 11. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu (UL L 97, 12.4.2011, str. 3–8).

Uredba Komisije (EU) št. 141/2013 z dne 19. februarja 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (UL L 47, 20.2.2013, str. 20–48).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) 2015/359 z dne 4. marca 2015 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov o izdatkih in financiranju zdravstvenega varstva (UL L 62, 6.3.2015, str. 6–15).

Zadnja posodobitev 29.09.2015