Agenda o izobraževanju in usposabljanju za mlade

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2010) 477 final) – Mladi in mobilnost – izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Namen sporočila je zagotavljanje celovitega paketa političnih pobud o izobraževanju in zaposlovanju mladih v Evropski uniji (EU). Znano je kot pobuda Mladi in mobilnost ter je del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Za izpolnitev cilja strategije Evropa 2020 glede povečanja splošne stopnje zaposlenosti za osebe, stare 20–64 let, na 75 %, je pomembno zmanjšati visoko raven brezposelnosti mladih. Leta 2014 je bilo skoraj 5 milijonov mladih (mlajših od 25 let) brezposelnih. To predstavlja stopnjo brezposelnosti v višini 21,7 %, kar je dvakrat več od stopnje brezposelnosti odraslih. Poleg tega 7,5 % Evropejcev, starih med 15 in 24 let, ni bilo niti zaposlenih niti se niso izobraževali ali usposabljali.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji (COM(2010) 477 final, z dne 15. septembra 2010).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta z dne 19. novembra 2010 o pobudi „Mladi in mobilnost“ – celovit pristop za obvladovanje izzivov, s katerimi se srečujejo mladi (UL C 326, 3.12.2010).

Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 – „Mladi in mobilnost“ – spodbujanje učne mobilnosti mladih (UL C 199, 7.7.2011, str. 1–5).

Zadnja posodobitev 20.10.2016