Evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018)

 

POVZETEK:

Resolucija o prenovljenem sistemu za sodelovanje EU na področju mladine

KAJ JE NAMEN TE RESOLUCIJE?

Ta resolucija določa prenovljen okvir za izboljšano sodelovanje med državami EU na področju mladine v obdobju 2010–2018. Upošteva prvi okvir, sprejet leta 2002, za obdobje 2002–2009.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilj tega prenovljenega okvira ali Strategije EU za mlade je izboljšati učinkovitost sodelovanja in ukrepov, ki so že vzpostavljeni, mladim v EU pa zagotoviti še več ugodnosti.

Ta strategija ima predvsem dva cilja:

Te cilje bi bilo treba doseči s spodbujanjem dialoga med mladimi in oblikovalci politik, in sicer zato, da bi povečali aktivno državljanstvo, podprli socialno vključevanje in zagotovili vključenost mladih v oblikovanje politik EU.

V ta namen se na naslednjih osmih področjih spodbujajo posebne pobude, usmerjene v mlade, in pobude, temelječe na celostnem pristopu:

Vloga držav EU in Evropske komisije

Resolucija poziva Evropsko komisijo in države EU, naj sprejmejo ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev Strategije za mlade. Ukrepe na teh področjih je treba uporabljati prek odprte metode koordinacije, ki zahteva politično zavezanost držav EU in posebne delovne metode.

Glavni izvedbeni instrumenti Strategije EU za mlade so:

Strategija EU za mlade jih spodbuja tudi k upoštevanje mladinskih vprašanj na drugih področjih politik, ki vplivajo na življenje mladih: zaposlovanje mladih (vključno s programom Jamstvo za mlade) in socialna vključenost (Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti).

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Resolucija Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (UL C 311, 19.12.2009, str. 1–11).

POVEZANI DOKUMENTI

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o delovnem načrtu Evropske unije za mladino za obdobje 2016–2018 (UL C 417, 15.12.2015, str. 1–9).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. maja 2014 o pregledu procesa strukturiranega dialoga, tudi socialnega vključevanja mladih (UL C 183, 14.6.2014, str. 1–4).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. maja 2014 o delovnem načrtu Evropske unije za mladino za obdobje 2014–2015 (UL C 183, 14.6.2014, str. 5–11).

Zadnja posodobitev 23.11.2017