Izboljšano sodelovanje EU pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju

 

POVZETEK:

Deklaracija evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Evropske komisije o izboljšanem evropskem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

KAJ JE NAMEN TE DEKLARACIJE?

KLJUČNE TOČKE

Københavnski proces tvori sestavni del vrste strateških pravil „Izobraževanje in usposabljanje“ (ET 2020) in si prizadeva prispevati k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, ki so povezani z izobraževanjem.

Proces sestavljajo:

Prednostne naloge

Prednostne naloge, ki jih določa Københavnska deklaracija, so podlaga za prostovoljno sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj teh nalog iz leta 2010 je bil usmerjen v:

Dosežki

Poleg vrste sporočil so k uspehu EU pri doseganju teh ciljev pripomogli tudi ukrepi za izboljšanje nadaljnjega sodelovanja pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

V sporočilu iz Maastrichta iz leta 2004 je bil potrjen uspeh københavnskega procesa pri povečanju opaznosti in prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja na evropski ravni. Pripravljene so bile tudi prednostne naloge, ki jih navaja Københavnska deklaracija in določene posebne prednostne naloge za delo na nacionalnem področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno:

V sporočilu iz Helsinkov iz leta 2006 so ocenili københavnski proces in pregledali prednostne naloge in strategije. Navedeni so bili številni dosežki, ki vključujejo:

V sporočilu iz Bordeauxa iz leta 2008 so bile pregledane prednostne naloge in strategije københavnskega procesa glede na program prihodnjega izobraževanja in usposabljanja po letu 2010. Ugotovljeno je bilo, da se je proces izkazal kot učinkovit pri promociji podobe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, hkrati pa je ohranil raznolikost nacionalnih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Kljub temu je pozval k novi spodbudi, zlasti glede:

V sporočilu iz Bruggea iz leta 2010 so določeni dolgoročni strateški cilji za evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2011–2020, skupaj z 22 kratkoročnimi pričakovanimi rezultati za obdobje 2011–2014, ki vsebujejo konkretne ukrepe za doseganje teh ciljev na nacionalni ravni. Čeprav ti cilji temeljijo na načelih københavnskega procesa in črpajo iz preteklih dosežkov, so namenjeni tudi odzivu na sedanje in prihodnje izzive.

V sklepih je ugotovljeno, da je københavnski proces:

Ugotovljeno je bilo, da morajo biti evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja, če želimo, da se bo poklicno izobraževanje in usposabljanje odzivalo na sedanje in prihodnje izzive, med drugim:

V sporočilu iz Rige je naveden seznam novih pričakovanih rezultatov za obdobje 2015–2020, ki temelji na pregledu dejanskih rezultatov v obdobju 2011–2014.

V pregledu je ugotovljeno, da so navedeni pričakovani rezultati pomagali EU in državam kandidatkam, da so se osredotočili na reformo in jo izvedli. Za obdobje 2015–2020 je bilo določenih pet prednostnih področij:

OZADJE

* KLJUČNI POJMI

Vseživljenjsko učenje: omogoča ljudem, da kadar koli v življenju sodelujejo v spodbudnih učnih izkušnjah.

GLAVNI DOKUMENT

Deklaracija evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Evropske komisije z zasedanja v Københavnu 29. in 30. novembra 2002 o izboljšanem evropskem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja – „Københavnska deklaracija“ (ni objavljena v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev 11.10.2016