Sodelovanje EU v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“)

POVZETEK:

Sklepi Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

KLJUČNE TOČKE

Šest prednostnih nalog za obdobje 2016–2020 je:

OZADJE

V skladu s členom 14 Listine EU o temeljnih pravicah ima „vsakdo pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja“.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020.

AKT

Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“) (UL C 119, 28.5.2009, str. 2–10)

POVEZANI AKTI

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2012 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – „Izobraževanje in usposabljanje v pametni, trajnostni in vključujoči Evropi“ (UL C 70, 8.3.2012, str. 9–18)

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – Nove prednostne naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (UL C 417, 15.12.2015, str. 25–35)

Zadnja posodobitev 29.02.2016