Sprejetje evra

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 974/98 – o uvedbi evra

Člen 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE IN ČLENA 140 PDEU?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1999.

OZADJE

Leto 2019 označuje 20. obletnico uvedbe evra. Dne 1. januarja 1999 je 11 držav EU določilo svoja menjalna razmerja, sprejelo skupno monetarno politiko in uvedlo evro kot novo skupno valuto na svetovnih finančnih trgih. Danes je evro valuta 19 držav EU.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (UL L 139, 11.5.1998, str. 1–5).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 974/98 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VIII – Ekonomska in monetarna politika – Poglavje 5 – Prehodne določbe – Člen 140 (prejšnji členi 121(1), 122(2), drugi stavek in 123(5) PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 108–110).

POVEZANI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih (UL C 202, 7.6.2016, str. 281–282).

Zadnja posodobitev 14.02.2019