Izvoz predmetov kulturne dediščine

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Da bi zavarovala predmete evropske kulturne dediščine, si prizadeva zagotoviti, da se ob njihovem izvozu iz carinskega območja Evropske unije (EU) izvaja enotna kontrola s pomočjo izvoznih dovoljenj.

KLJUČNE TOČKE

Uredba določa pravila za izvoz predmetov kulturne dediščine z namenom, da jih zaščiti. Zagotavlja, da se pri tem izvozu na zunanjih mejah EU izvaja enotna kontrola. Kategorije predmetov kulturne dediščine, za katere se uporablja ta uredba, so naštete v Prilogi I.

Izvozno dovoljenje

Izvajanje

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (EU) št. 116/2009/ES je kodificirana različica izvirnega akta (Uredbe (EGS) št. 3911/92) in njegovih nadaljnjih sprememb. Uporablja se od 2. marca 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o izvozu predmetov kulturne dediščine (Kodificirana različica) (UL L 39, 10.2.2009, str. 1-7).

POVEZANI DOKUMENTI

Seznam organov, ki so pooblaščeni za izdajo izvoznih dovoljenj za predmete kulturne dediščine, objavljen v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 (UL C 164, 16.7.2009, str. 6-20).

Seznam carinskih organov, ki so pooblaščeni za opravljanje izvoznih formalnosti za predmete kulturne dediščine, objavljen v skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 (UL C 134, 13.6.2009, str. 9-13).

Zadnja posodobitev 20.02.2017