Označevanje živil

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1169/2011 – informacije o živilih za potrošnike

POVZETEK

Prosti pretok varnih in kakovostnih živil v Evropski uniji (EU) znatno prispeva k zdravju in dobremu počutju državljanov in je pomemben vidik notranjega trga. Poleg zagotavljanja visoke ravni varovanja zdravja zakonodaja EU skrbi tudi za to, da prejmejo potrošniki ustrezne informacije za ozaveščeno izbiro v zvezi z živili, ki jih kupujejo in uživajo.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba zagotavlja potrošnikom pravico do ustreznih informacij z določitvijo splošnih načel, zahtev in odgovornosti za označevanje živil, ki jih uživajo. Zagotavlja zadostno prožnost, da se lahko odzove na prihodnji razvoj v živilskem sektorju. Uredba združuje predhodna akta, Direktivo 2000/13/ES o označevanju živil in Direktivo 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil.

KLJUČNE TOČKE

Ta zakonodaja velja za podjetja, ki delujejo na vseh ravneh prehranske verige, in za vsa živila, ki so namenjena za končno rabo. To vključuje tudi živila, ki jih strežejo ali dobavljajo obrati javne prehrane.

Za zagotavljanje potrebnih informacij in njihovo točnost je odgovoren proizvajalec, ki trži živila pod svojim nazivom. Če ima proizvajalec sedež v tretji državi, je za to odgovoren uvoznik.

Nekatere informacije so obvezne. To velja za ime živila, seznam sestavin, neto količino, datum uporabe, po potrebi navodila za uporabo, ime podjetja in naslov ter označbo hranilne vrednosti.

Obvezne informacije morajo biti potrošnikom brez dodatnih stroškov na voljo tudi v primeru prodaje na daljavo, in sicer pred dejanskim nakupom.

Dejansko vsebnost alkohola je treba navesti na vseh pijačah z več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola.

Za nekatere vrste živil so obvezne tudi dodatne informacije, na primer za živila, ki vsebujejo sladila, amonijevo sol ali tista z visoko vsebnostjo kofeina.

Neto količina živil in pijač se izrazi v litrih, centilitrih, mililitrih, kilogramih ali gramih.

Nekatera živila so izvzeta iz obveznega označevanja hranilne vrednosti, npr. začimbe in zelišča, arome in zeliščni čaji.

Pri drugih živilih ni treba navesti seznama sestavin, in sicer to velja za sveže sadje in zelenjavo, gazirano vodo, fermentirane kise in mlečne izdelke, kot so sir, maslo, smetana in fermentirano mleko.

Informacije o živilih ne smejo biti zavajajoče, zlasti kar zadeva navajanje posebnih značilnosti ali učinkov, ki jih živilo nima. Informacije o živilih morajo biti točne, jasne in potrošniku zlahka razumljive.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 13. decembra 2014, razen določb v zvezi z obvezno označbo hranilnih vrednosti (od 13. decembra 2016) in določb v zvezi s poimenovanjem „mleto meso“, ki veljajo od 1. januarja 2014.

OZADJE

Informacije o živilih za potrošnike – zakonodaja na spletni strani Evropske komisije.

AKT

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str.18–63)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1169/2011 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 23.11.2015