Varnejša kozmetika za državljane EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 11. julija 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (prenovitev) (UL L 342, 22.12.2009, str. 59–209).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1223/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o razvoju, znanstvenem potrjevanju in pravni sprejemljivosti alternativnih metod testiranju na živalih na področju kozmetičnih izdelkov (2018) (COM(2019) 479 final z dne 15. oktobra 2019).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Pregled Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih v zvezi s snovmi z lastnostmi endokrinih motilcev (COM(2018) 739 final z dne 7. novembra 2018).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o navedbah o izdelkih na podlagi skupnih meril na področju kozmetičnih izdelkov (COM(2016) 580 final z dne 19. septembra 2016).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o prepovedi testiranja na živalih in trženja ter stanju glede alternativnih metod na področju kozmetičnih izdelkov (COM(2013) 135 final z dne 11. marca 2013).

Zadnja posodobitev 18.05.2021