Varnejši kozmetični izdelki za Evropejce

Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih

AKT

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Zagotavlja varnejše kozmetične izdelke, ki se prodajajo v EU, in sicer tako, da zaostruje varnostne zahteve.

Poenostavlja postopke za podjetja in regulativne organe v sektorju.

Posodablja predpise za upoštevanje najnovejšega tehnološkega razvoja, vključno z morebitno uporabo nanomaterialov.

Ohranja obstoječo prepoved preskusov na živalih.

KLJUČNE TOČKE

Dodatne zahteve za proizvajalce pri sestavljanju poročila o varnosti, ki ga potrebujejo, če želijo dati izdelek na trg.

Nov pojem „odgovorna oseba“za posamezen izdelek:

proizvajalci ne morejo tržiti nobenega izdelka v EU, dokler kot odgovorne osebe v EU ne določijo jasno identificirane pravne ali fizične osebe;

ta oseba ali podjetje mora zagotoviti, da izdelek izpolnjuje vse ustrezne varnostne zahteve v skladu z zakonodajo.

Za proizvajalce se zmanjšajo administrativne ovire, saj morajo svoje izdelke registrirati le enkrat na portalu EU za obveščanje o kozmetičnih izdelkih.

Nova zahteva za poročanje o resnih neželenih učinkih:

odgovorne osebe in distributerji morajo poročati o takšnih učinkih svojim nacionalnim organom;

nacionalni organi morajo nato deliti te informacije s podobnimi organi v drugih državah EU, skupaj z morebitnimi informacijami, ki jih prejmejo iz drugih virov (uporabniki, zdravstveni delavci).

Embalaža mora vsebovati številne informacije, vključno z imenom in naslovom odgovorne osebe, vsebino, varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi, in seznamom sestavin.

Novi predpisi glede uporabe nanomaterialov.

Seznam snovi, ki so prepovedane, oz. snovi, za katere veljajo omejitve pri uporabi v kozmetičnih izdelkih.

Distributerji morajo preveriti, ali so oznake ustrezne, vključno z rokom uporabnosti in zahtevami glede jezika.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 11. julija 2013.

OZADJE

Kozmetični izdelki - varnostni predpisi EU

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (odstavka 1 in 2 člena 15, členi 14, 16, 31 in 32) 11.1.2013 (drugi oddelek odstavka 3 člena 16)

-

UL L 342, 22.12.2009, str. 59

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1223/2009 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o prepovedi testiranja na živalih in trženja ter stanju glede alternativnih metod na področju kozmetičnih izdelkov (COM(2013) 135 final z dne 11. marca 2013)

Zadnja posodobitev 19.06.2015