Znak za okolje

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 66/2010 o znaku EU za okolje

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Merila za podeljevanje

Pristojni organi

Postopek podeljevanja in uporabe znaka

Odbor Evropske unije za znak za okolje

Odbor Evropske unije za znak za okolje je bil ustanovljen s sklepom Komisije iz leta 2010 (Sklep 2010/709/EU). Njegove člane imenuje Komisija. Sestavljajo ga predstavniki držav EU in Evropskega gospodarskega prostora ter predstavniki nekaterih evropskih organizacij, ki se na primer ukvarjajo s potrošniki, podjetji in okoljskimi zadevami. Komisija se posvetuje z odborom pri pripravi ali spreminjanju meril za podelitev znaka ter zahtev v zvezi z znakom.

Okoljska merila

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 19. februarja 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (UL L 27, 30.1.2010, str. 1–19).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 66/2010 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2010/709/EU z dne 22. novembra 2010 o ustanovitvi Odbora Evropske unije za znak za okolje (UL L 308, 24.11.2010, str. 53).

Uredba Komisije (EU) št. 782/2013 z dne 14. avgusta 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje (UL L 219, 15.8.2013, str. 26–27).

Sklep Komisije (EU) 2016/2003 z dne 14. novembra 2016 o spremembi Odločbe 2009/300/ES ter sklepov 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU in 2012/721/EU zaradi podaljšanja obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje nekaterim izdelkom (UL L 308, 16.11.2016, str. 59–61).

Zadnja posodobitev 14.11.2017