Oglaševanje in sponzorstvo tobaka

 

POVZETEK:

Direktiva 2003/33/ES o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva ureja oglaševanje* in promocijo tobaka* v tiskanih medijih, na radiu in v storitvah informacijske družbe ter v okviru sponzorstva, povezanega s tobakom.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 20. junija 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 3. julija 2005.

* KLJUČNI POJMI

Oglaševanje: vsaka oblika komercialnega obveščanja z namenom neposrednega ali posrednega promoviranja tobačnih izdelkov.

Tobačni izdelki: vsi izdelki, ki vsaj delno vsebujejo tobak in so namenjeni za kajenje, njuhanje, sesanje ali žvečenje.

AKT

Direktiva 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L 152, 20.6.2003, str. 16–19)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2003/33/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1–24)

Prečiščeno besedilo.

Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 1–38)

Prečiščeno besedilo.

Priporočilo Sveta 2003/54/ES z dne 2. decembra 2002 o preprečevanju kajenja in pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom (UL L 22, 25.1.2003, str. 31–34)

Zadnja posodobitev 25.07.2016