Varstvo mladih ljudi pri delu

 

POVZETEK:

Direktiva 94/33/ES – varstvo mladih ljudi pri delu

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa minimalne zahteve, ki zagotavljajo izboljšave na področju zdravja in varnosti mladih delavcev.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 9. septembra 1994. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 22. junija 1996.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 12-20).

Naknadne spremembe Direktive 94/33/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o uporabi Direktive 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu (COM(2004) 105 final z dne 16. februarja 2004).

Poročilo Komisije o vplivih prehodnega obdobja, ki je bilo odobreno Združenemu kraljestvu o uporabi nekaterih določb Direktive Sveta 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu (COM(2000) 457 final z dne 20. julija 2000).

Zadnja posodobitev 05.12.2016