Ogroženost zaradi eksplozivnega ozračja

 

POVZETEK:

Direktiva 1999/92/ES – minimalne zahteve za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zahteva, naj delodajalci:

Delovna mesta v prostorih, v katerih bi lahko nastalo eksplozivno ozračje in ki se uporabljajo že pred 30. junijem 2003, so morala izpolniti te minimalne zahteve v treh letih po tem datumu.

Direktiva vsebuje tri priloge, ki obravnavajo:

Evropska komisija je leta 2003 v izvedbeni direktivi izdala nezavezujoča navodila dobrega ravnanja. Ta se uporabljajo skupaj z direktivo o opremi in varnostnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnem ozračju. Države EU morajo delodajalcem zagotoviti ustrezne informacije in jih napotiti na ta navodila dobrega ravnanja.

Direktiva 2007/30/ES je poenostavila zahteve o poročanju Komisiji v zvezi z izvajanjem Direktive 89/391/EGS in njenih različnih posameznih direktiv. Države EU morajo vsakih pet let pripraviti enotno poročilo o izvajanju vseh teh direktiv.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 28. januarja 2000, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 30. junija 2003.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Eksplozivno ozračje: zmes snovi v obliki plinov, hlapov, megle ali prahu z zrakom pri atmosferskih pogojih, v katerih se po vžigu plamen razširi na celotno nezgorelo zmes.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja (petnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 23, 28.1.2000, str. 57–64).

Nadaljnje spremembe Direktive 1999/92/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (prenovitev) (UL L 96, 29.3.2014, str. 309–356).

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 26.11.2018