Zdravje in varnost delavcev v dejavnostih pridobivanja rudnin

 

POVZETEK:

Direktiva 92/91/EGS – minimalne zahteve za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa minimalne zahteve za zaščito zdravja in varnosti pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem* na kopnem in na morju.

KLJUČNE TOČKE

Vsa delovna mesta za iskanje in pridobivanje rudnin z vrtanjem morajo izpolnjevati minimalne zahteve za zdravje in varnost iz direktive in njenih prilog, pri čemer se upoštevajo značilnosti delovnega mesta, dejavnosti, okoliščine ali posebne nevarnosti.

Splošne obveznosti delodajalca

Delodajalci morajo:

Dokument o varnosti in zdravju pri delu

Delodajalec mora pred začetkom pridobivanja rudnin zagotoviti, da je pripravljen in posodobljen dokument o varnosti in zdravju pri delu (v skladu s členi 6, 9 in 10 Direktive 89/391/EGS o določitvi splošnih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu). Ta dokument mora prikazovati zlasti, da:

Kadar na istem delovnem mestu delajo delavci iz več podjetij, mora delodajalec, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso odgovoren za to delovno mesto, usklajevati ukrepe za varnost in zdravje pri delu, ki se uporabljajo za te delavce, in jih opredeliti v dokumentu.

To usklajevanje ne vpliva na odgovornost posameznih delodajalcev.

Poročanje o nesrečah in nevarnih incidentih

Delodajalec mora pristojnim organom brez odlašanja poročati o smrtnih in hujših nesrečah pri delu ter nevarnih incidentih.

Preventivni ukrepi in ukrepi za obveščanje

Delodajalci morajo za varstvo delavcev pred nevarnostmi (tudi pred požari, eksplozijami in zdravju nevarnimi ozračji):

Spremembe na delovnih mestih

Če na delovnih mestih pride do večjih sprememb, razširitev in/ali preoblikovanj po datumu začetka veljavnosti te direktive, morajo delodajalci zagotoviti, da so te večje spremembe, razširitve in/ali preoblikovanja v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge k direktivi.

Zdravstveni pregled za delavce

Vsak delavec mora pred razporeditvijo na delovne naloge iz direktive in nato v rednih presledkih opraviti zdravstveni pregled.

Posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje

Delodajalci morajo zagotoviti posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje pri zadevah, ki jih zajema direktiva.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 11. novembra 1992, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 3. novembra 1994.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh::

KLJUČNI POJMI

Dejavnosti pridobivanja rudnin z vrtanjem: dejavnosti, ki se ukvarjajo s:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 348, 28.11.1992, str. 9–24).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/91/EGS so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 15.01.2019