Varnost pri delu — ročno premeščanje bremen

Cilj direktive je zagotoviti varnost delavcem v Evropski uniji (EU) pred nevarnostjo, povezano z ročnim premeščanjem bremen*.

AKT

Direktiva Sveta 90/269/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

POVZETEK

Cilj direktive je zagotoviti varnost delavcem v Evropski uniji (EU) pred nevarnostjo, povezano z ročnim premeščanjem bremen*.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa zdravstvene in varnostne zahteve za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta.

KLJUČNE TOČKE

Delodajalci bi morali storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi zmanjšali potrebe po ročnem premeščanju bremen.

Kadar se ročnemu premeščanju ni mogoče izogniti, delodajalec spremeni organizacijo dela ali delavcem zagotovi taka sredstva, da bi zmanjšali nevarnost, in sicer tako, da:

Nevarnost poškodbe hrbta obstaja, če je breme:

Fizični napor lahko pomeni tveganje za poškodbe, če:

Delovno okolje lahko poveča tveganje, če:

Delo lahko pomeni tveganje, če vključuje:

Delavec je lahko v nevarnosti, če:

KLJUČNI POJEM

* Ročno premeščanje bremen: v tej direktivi pomeni vsak transport ali podpiranje bremena, vključno z dvigovanjem, odlaganjem, potiskanjem, vlečenjem, prenašanjem ali premikanjem, ki pomeni nevarnost predvsem za poškodbe hrbta.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva je začela veljati 12. junija 1990.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 90/269/EGS

12.6.1990

31.12.1992

UL L 156, 21.6.1990, str. 9-13

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

UL L 165, 27.6.2007, str. 21-24

Zadnja posodobitev 24.09.2015