Zdravje in varnost delavcev: pogoji, ki se uporabljajo za delovno mesto

 

POVZETEK:

Direktiva 89/654/EGS – minimalne zahteve za varnost in zdravje na delovnem mestu

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa minimalne zahteve, namenjene zaščiti zdravja in varnosti delavcev na delovnem mestu*.

Ta direktiva dopolnjuje splošne določbe Direktive 89/391/EGS o vprašanjih zdravja in varnosti pri delu.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se ne uporablja za:

Obveznosti delodajalcev

Minimalne veljavne zahteve za zdravje in varnost so navedene v Prilogi I k direktivi za primere delovnih mest, na katerih se je delo prvič opravljalo po 31. decembru 1992, ali kadar so bile te lokacije spremenjene po tem datumu. Delovna mesta, ki so bila uvedena pred 1. januarjem 1993, morajo izpolniti zahteve, predpisane v Prilogi II k tej direktivi.

Poleg tega mora delodajalec zagotoviti:

Obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi

Poročanje

Države EU morajo Evropski komisiji vsakih pet let poročati o izvajanju Direktive 89/391/EGS in povezanih direktivah, vključno z Direktivo 89/654/EGS.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 15. decembra 1989, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesi do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Delovno mesto: prostor v stavbah podjetja, v katerem je delavec zaposlen, in kateri koli drug prostor na območju podjetja, do katerega ima delavec dostop med svojo zaposlitvijo.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/654/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (prva posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 393, 30.12.1989, str. 1–12).

Nadaljnje spremembe Direktive 89/654/EGS so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 26.11.2018