Varnost in zdravje pri delu – splošna pravila

POVZETEK:

Direktiva Sveta 89/391/EGS – ukrepi za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva uvaja ukrepe za izboljšanje zdravja in varnosti delavcev pri delu. Vzpostavlja obveznosti tako za delodajalce* kot tudi za delavce*, s čimer naj bi zmanjšali obseg nesreč na delovnem mestu in poklicnih bolezni.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva velja za vsa javna in zasebna področja dejavnosti (industrijske, kmetijske, komercialne, upravne, storitvene, izobraževalne, kulturne, razvedrilne in druge).

Določa, da so delodajalci dolžni:

Druge ključne točke

KLJUČNA POJMA

* Delavec: vsaka oseba, ki dela za delodajalca, vključno s pripravniki in vajenci, pri čemer je izključena domača služinčad.

* Delodajalec: vsaka oseba, ki z delavcem sklene zaposlitveno razmerje in je odgovorna za podjetje.

OZADJE

AKT

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 89/391/EGS

19.6.1989

31.12.1992

UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

UL L 284, 31.10.2003, str. 1–53

Direktiva 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

UL L 165, 27.6.2007, str. 21–24

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

UL L 311, 21.11.2008, str. 1–54

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 89/391/EGS so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 08.05.2020