Vseživljenjsko učenje: evropske kvalifikacije

POVZETEK:

Uvedba evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje – priporočilo

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Ustvarja skupni program, imenovan evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK), v pomoč državam EU in njihovim zavodom za izobraževanje, delodajalcem ter posameznikom za primerjanje kvalifikacij v sistemih izobraževanja in usposabljanja v EU. Ta pripomoček je bistven za razvoj evropskega trga zaposlovanja.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Leta 1999 je bolonjska deklaracija spodbudila mobilnost in preglednost izobraževanja v EU. Medtem se je EU z bolonjskim procesom približala primerljivemu, združljivemu in usklajenemu sistemu visokošolskega izobraževanja, ki je sprožil potrebo po podobnem ukrepu, ki bi zajemal poklicno usposabljanje.

AKT

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 111, 6.5.2008, str. 1–7)

Zadnja posodobitev 12.01.2016