Vseživljenjsko učenje – ključne kompetence

 

POVZETEK:

Priporočilo 2006/962/ES o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Poziva vlade EU, naj bo poučevanje in učenje ključnih kompetenc del strategij vseživljenjskega učenja. Priporočilo ugotavlja osem ključnih kompetenc, ki so temeljne za vsakega posameznika v družbi, ki temelji na znanju.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

V vse bolj globaliziranem svetu posamezniki potrebujejo širok razpon spretnosti za prilagajanje in uspevanje v hitro spreminjajočem se okolju. Izvirni program vseživljenjskega učenja je bil načrtovan tako, da bi ljudem ponudil učne priložnosti kadar koli v življenju.

Več informacij je na voljo:

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394, 30.12.2006, str. 10–18).

Zadnja posodobitev 10.10.2016