Bolonjski proces: vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora

Cilj bolonjskega procesa, ki se je začel z bolonjsko deklaracijo (1999) in ki je vsaka tri leta ocenjen na ministrskih konferencah, je uvesti bolj primerljiv, združljiv in skladen sistem za evropsko visoko šolstvo.

AKT

Bolonjska deklaracija z dne 19. junija 1999 - skupna deklaracija evropskih ministrov za izobraževanje (ni objavljena v Uradnem listu)

POVZETEK

Cilj bolonjskega procesa, ki se je začel z bolonjsko deklaracijo (1999) in ki je vsaka tri leta ocenjen na ministrskih konferencah, je uvesti bolj primerljiv, združljiv in skladen sistem za evropsko visoko šolstvo.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Države, ki podpišejo Evropsko kulturno konvencijo (1954) so upravičene do članstva v evropskem visokošolskem prostoru pod pogojem, da razglasijo svojo namero vključiti cilje bolonjskega procesa v svoj visokošolski sistem. Pri tem morajo zagotoviti tudi informacije o tem, kako bodo izvajale načela in cilje.

Bolonjski proces je usklajen s cilji okvira Evropske unije za izobraževanje in usposabljanje ter strategijo za rast in delovna mesta Evropa 2020.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu evropskega visokošolskega prostora (EHEA).

POVEZANI AKTI

Evropski visokošolski prostor v letu 2015: poročilo o izvajanju bolonjskega procesa

Sklepi Sveta o svetovni razsežnosti evropskega visokega šolstva (UL C 28, 31.1.2014, str. 2-5)

Zadnja posodobitev 23.07.2015