Spodbujanje večjezičnosti v EU

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2005) 596 final – Nova okvirna strategija za večjezičnost

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo opredeljuje strategijo Evropske komisije za spodbujanje večjezičnosti v Evropski uniji (EU) in predlaga vrsto posameznih ukrepov.

KLJUČNE TOČKE

Večjezičnost pomeni sposobnost posameznika, da uporablja različne jezike, in sobivanje različnih jezikovnih skupnosti na enem zemljepisnem območju.

Politika večjezičnosti Komisije ima tri cilje:

To sporočilo določa različne načine za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti, ki vključujejo:

Komisija podpira države EU, da:

Večjezično gospodarstvo

Za razvoj večjezičnega gospodarstva Komisija predlaga naslednje:

Prevajanje in tolmačenje

Večjezičnost in državljani EU

Komisija ima številne pobude za večjezičnost, ki bi državljanom pomagale razumeti, katere so njihove pravice in kakšen vpliv ima nanje evropska zakonodaja. Komisija predlaga, da se:

Komisija je ustanovila skupino na visoki ravni za večjezičnost, sestavljeno iz neodvisnih strokovnjakov, ki je leta 2007 pripravila svoje končno poročilo. Na začetku leta 2008 je bila organizirana ministrska konferenca o večjezičnosti, ki je omogočila državam EU, da so poročale o napredku in pripravile načrt dela za prihodnost. Pozneje istega leta je Komisija predložila dodatno sporočilo, v katerem je predlagala celosten pristop k večjezičnosti v EU.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nova okvirna strategija za večjezičnost (COM(2005) 596 final z dne 22. novembra 2005).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij – Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (COM(2008) 566 final z dne 18. septembra 2008).

Zadnja posodobitev 14.11.2016