Europass - večja mobilnost za učenje in delo v Evropi

Standardizirani zbirnik, ki navaja osebne spretnosti in kvalifikacije ter je brezplačen in elektronsko na voljo v 28 jezikih, lahko pomaga državljanom poiskati delo in se udeležiti usposabljanja kjer koli v Evropi.

AKT

Odločba št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass)

POVZETEK

Standardizirani zbirnik, ki navaja osebne spretnosti in kvalifikacije ter je brezplačen in elektronsko na voljo v 28 jezikih, lahko pomaga državljanom poiskati delo in se udeležiti usposabljanja kjer koli v Evropi.

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Odločba vzpostavlja enotni okvir Evropske unije (EU) s ciljem, da bi državljanom omogočila, da jasno in zlahka predstavijo svoje kvalifikacije in usposobljenosti z oblikovanjem osebne, usklajene mape dokumentov (Europass).

KLJUČNE TOČKE

Europass je mapa, ki vsebuje pet dokumentov in elektronske mape, ki lahko vsebujejo opise učnih dosežkov, uradnih kvalifikacij, delovnih izkušenj, spretnosti ter usposobljenosti državljana.

Vsebuje naslednje elemente:

Pobudo podpira internetni portal, ki omogoča državljanom, da sestavijo svoje življenjepise in jezikovne izkaznice ter izvedo vse o ostalih Europass dokumentih.

Europass mora biti skladen z drugimi instrumenti, ki spodbujajo evropsko in mednarodno mobilnost, in se z njimi dopolnjevati, še zlasti z:

Poročilo Komisije za leto 2013 ugotavlja, da mora z uporabo potenciala sodobnih tehnologij Europass postati prožnejši in uporabniku prijaznejši. Ocenjuje, da bi bilo treba spremeniti sedanjo strukturo v enostavnejšo, bolj ciljno usmerjeno in posodobljeno storitev.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep št. 2241/2004/ES

1.1.2005

-

UL L 390, 31.12.2004, str. 6-20

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Ocena pobude Europass: Druga ocena Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass) (COM(2013) 899 finalz dne 18. decembra 2013)

Zadnja posodobitev 22.07.2015