Eurydice – Evropsko omrežje za informacije o izobraževalnih sistemih in politikah

 

POVZETEK:

Resolucija Sveta in ministrov za izobraževanje o informacijskem omrežju za izobraževanje Eurydice

KAJ JE NAMEN RESOLUCIJE?

Namen resolucije je okrepitev in razvoj omrežja Eurydice, ki zagotavlja informacije o nacionalnih in evropskih strukturah, sistemih in razvojih na področju izobraževanja.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Več informacij je na voljo tukaj:

GLAVNI DOKUMENT

Resolucija Sveta in ministrov za izobraževanje, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 6. decembra 1990 o informacijskem omrežju Eurydice na področju izobraževanja v Evropski skupnosti (UL C 329, 31.12.1990, str. 23–24).

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, in o razveljavitvi Sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES(UL L 347, 20.12.2013, str. 50–73)

Zadnja posodobitev 11.07.2016