Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

POVZETEK:

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

POVZETEK

Približno 75 milijonov prebivalcev v Evropski uniji (EU) je nizko kvalificiranih ali nekvalificiranih, zato so trikrat bolj izpostavljeni brezposelnosti kot visoko kvalificirani prebivalci.

Da bi jim pomagala pri razvijanju spretnosti in iskanju zaposlitve, je EU ustanovila posebno agencijo, ki bo podpirala poklicno izobraževanje in politike usposabljanja v EU ter državam EU pomagala, da jih izvajajo tudi v praksi.

KAJ JE NAMEN AGENCIJE CEDEFOP?

Namen agencije Cedefop, Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, je podpreti Evropsko komisijo pri spodbujanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) ter pri razvoju in izvajanju skupne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja z njenimi znanstvenimi in strokovnimi dejavnostmi.

Agencija Cedefop tesno sodeluje s Komisijo, državami EU, delodajalci in sindikati ter raziskovalci in izvajalci na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zagotavlja jim najnovejše informacije o razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter priložnosti za razpravo o politiki.

KLJUČNE TOČKE

Njeni glavni cilji so:

Delo

Štirje glavni naslovi:

Omrežja

Agencija Cedefop sodeluje z dvema glavnima omrežjema:

OZADJE

Agencija Cedefop je ena izmed decentraliziranih agencij EU. Ustanovljena je bila leta 1975, leta 1995 pa se je iz Berlina preselila v Solun.

Leta 2015 je praznovala 40 let prispevanja k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju v Evropi ter 20. obletnico sedeža v Grčiji.

Več informacij je na voljo na:

AKT

Uredba (EGS) št. 337/75 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 337/75

16.2.1975

-

UL L 39, 13.2.1975, str. 1-4

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 1946/93

26.7.1993

-

UL L 181, 23.7.1993, str. 11-12

Uredba (ES) št. 1131/94

1.9.1994

-

UL L 127, 19.5.1994, str. 1

Uredba (ES) št. 251/95

1.3.1995

-

UL L 30, 9.2.1995, str. 1-2

Uredba (ES) št. 354/95

1.1.1995

-

UL L 41, 23.2.1995, str. 1

Uredba (ES) št. 1655/2003

1.10.2003

-

UL L 245, 29.9.2003, str. 41-43

Uredba (ES) št. 2051/2004

21.12.2004

-

UL L 355, 1.12.2004, str. 1-3

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zunanji oceni Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (COM(2008) 356 final z dne 13. junija 2008)

Zadnja posodobitev 30.09.2015