Varstvo nosečih delavk in žensk, ki so pred kratkim rodile

POVZETEK

Ta direktiva določa osnovne pravice vseh žensk v Evropski uniji (EU) pred nosečnostjo in po njej. Direktiva je ena od številnih „hčerinskih direktiv“, sprejetih v okviru Okvirne direktive 89/391/EGS o varnosti in zdravju delavcev pri delu.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj direktive je zaščita varnosti in zdravja žensk na delovnem mestu med nosečnostjo* oz. žensk, ki so pred kratkim rodile*, in žensk, ki dojijo*.

KLJUČNE TOČKE

Države članice EU morajo delodajalcem in delavkam posredovati informacije, vsebovane v smernicah Evropske komisije, v zvezi s tveganji za varnost in zdravje pri delu, ki jih pomenijo nevarne snovi in industrijski procesi.

Če so ugotovljena tveganja, morajo delodajalci sprejeti ukrepe za zaščito zadevnih delavk, morajo jih npr. premestiti na drugo delovno mesto ali jim zagotoviti dopust.

Če je zagotovljen dopust, mora delodajalec zagotoviti pravice iz delovnega razmerja in plačilo ustreznega nadomestila za ublažitev morebitne izgube prihodkov.

Nočne izmene niso zavezujoče za noseče delavke, za kar je treba predložiti zdravstveno spričevalo.

Noseče delavke lahko med delovnim časom opravljajo zdravniške preglede pred porodom brez izgube plačila.

Direktiva zagotavlja 14 tednov porodniškega dopusta, od katerih je treba dva tedna izkoristiti pred porodom.

Žensk ni dovoljeno odpustiti z dela zaradi nosečnosti in materinstva.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Od 24. novembra 1992.

OZADJE

Direktiva 92/85/EGS o nosečih delavkah na spletnem mestu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

KLJUČNI POJMI

(*) Noseča delavka: ženska, ki svojega delodajalca obvesti o svojem stanju skladno z nacionalno zakonodajo in/ali nacionalno prakso.

(*) Delavka, ki je pred kratkim rodila: ženska, ki je rodila pred kratkim v smislu nacionalne zakonodaje in/ali nacionalne prakse ter skladno s to zakonodajo in/ali prakso o svojem stanju obvesti svojega delodajalca.

(*) Delavka, ki doji: ženska, ki doji v smislu nacionalne zakonodaje in/ali nacionalne prakse in ki v skladu s to zakonodajo in/ali prakso svojega delodajalca obvesti o svojem stanju.

AKT

Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 92/85/EGS

24.11.1992

19.10.1994

UL L 348, 28.11.1992, str. 1-7

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

UL L 165, 27.6.2007, str. 21-24

Direktiva 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

UL L 65, 5.3.2014, str. 1-7

Zadnja posodobitev 14.10.2015