Cestni promet: pravila EU o urejanju delovnega časa poklicnih voznikov

 

POVZETEK:

Direktiva 2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

V njej so določena minimalna pravila o urejanju delovnega časa voznikov in dopolnjuje Uredbo (ES) 561/2006, v kateri so določena splošna pravila o času vožnje in času počitka voznikov.

KLJUČNE TOČKE

Pravila iz direktive veljajo za vse „vozno osebje“, ki deluje v imenu podjetja, ustanovljenega v državi EU, za opravljanje spremljevalnih dejavnosti v cestnem prometu. Poleg tega velja za samozaposlene voznike.

„Delovni čas“ vključuje:

Delovni teden ne presega 48 ur, vendar se lahko poveča na 60 ur, če se v štirih mesecih ne preseže povprečja 48 ur na teden.

Vozniki ne smejo delati več kot šest ur brez odmora. Takšen odmor ne sme biti krajši od 30 minut, če voznik dela od šest do devet ur na dan.

To je dopolnilo k določbam Uredbe (ES) št. 561/2006, ki določa, da je največja omejitev vožnje 4,5 ure brez odmora ali počitka.

Pravila Uredbe (ES) št. 561/2006 o počitku so v tej direktivi ohranjena. Vozniki morajo imeti dnevni in tedenski čas počitka.

Pri nočnem delu delovni čas znaša največ 10 ur v katerem koli 24-urnem obdobju.

Poročilo Komisije iz leta 2014 je analiziralo izvajanje direktive in uredbe v obdobju 2011–2012. Pri uporabi zakonodaje je ugotovilo nekatere izboljšave. Vendar pa sta nepopolnost in nedoslednost predložitev iz držav EU onemogočili poglobljeno analizo učinka na varnost v cestnem prometu ali varnost in zdravje voznikov. Evropska komisija je poudarila, da bo opravila celovito oceno delovanja socialne zakonodaje na področju cestnega prometa.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

V veljavi je od 23. marca 2002. Države EU so jo morale prenesti v zakonodajo do 23. marca 2005.

OZADJE

Evropski parlament je zavrnil predlog Komisije iz leta 2008 o spremembi direktive, na podlagi katere bi se izvzelo samozaposlene voznike in izboljšalo njeno izvrševanje. Direktiva je prvotno zajemala samo vozno osebje, zaposleno v prevoznem podjetju. Od marca 2009 dalje zajema vse voznike, ki sodijo na področje uporabe uredbe o času vožnje, odmorov in počitka.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35–39)

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in Direktive 2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu, v obdobju 2011–2012 (27. poročilo Komisije o izvajanju socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom) (COM(2014) 709 final, 21.11.2014)

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1–14).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 20.08.2020