Delo s krajšim delovnim časom

 

POVZETEK:

Direktiva 97/81/ES – Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (sindikati)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Za koga velja?

Direktiva velja za delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom, ki so sklenili pogodbo o zaposlitviali delovno razmerje , kot ju opredeljujejo v posamezni državi EU. Delavci, ki delajo le občasno, so lahko po posvetovanju med zadevno državo EU in njenimi socialnimi partnerji iz objektivnih razlogov izključeni.

Nediskriminacija

Delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, ne smejo biti slabše obravnavani kot delavci, ki delajo s polnim delovnim časom zgolj zato, ker delajo krajši delovni čas, razen če je to mogoče objektivno utemeljiti. Posebni pogoji za zaposlitev so lahko omejeni s trajanjem zaposlitve, delovno dobo ali osnovani na ravni zaslužka po posvetovanju med državami EU in socialnimi partnerji.

Dostop do dela s krajšim delovnim časom

Države EU in socialni partnerji morajo ugotoviti, oceniti in, če je treba, odstraniti vse pravne ali administrativne ovire za delo s krajšim delovnim časom. Če delavec zavrne premestitev z dela s polnim na delo s krajšim delovnim časom ali obratno, to ni zadosten razlog za odpoved delovnega razmerja.

Vloga delodajalcev

Delodajalci morajo v celoti upoštevati:

Izvajanje

Države EU ali socialni partnerji lahko sprejmejo ugodnejše predpise od zapisanih v sporazumu. Vendar pa izvajanje sporazuma ni podlaga za zniževanje splošne ravni zaščite delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 20. januarja 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 20. januarja 2000.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o delovnih pogojih za delo s krajšim delovnim časom.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC – Priloga: Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom (UL L 14, 20.1.1998, str. 9-14).

Naknadne spremembe Direktive 97/81/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Nacionalni izvedbeni ukrepi

Poročilo služb Komisije o izvajanju Direktive Sveta 97/81/ES z dne 17. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC, 21.1.2003.

To poročilo dopolnjujeta dve študiji:

Poročilo Komisije – Izvajanje Direktive 97/81/ES o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (Ciper, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, in Slovenija) (2007),

Poročili (povzetka) o izvajanju Direktive 1997/81/ES v Bolgariji in Romuniji (2009).

Zadnja posodobitev 04.12.2016