Mednarodne konvencije in sporazumi EU

 

POVZETEK:

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ PRAVIJO POGODBE EU O KONVENCIJAH IN SPORAZUMIH EU?

KLJUČNE TOČKE

Mednarodni sporazumi (konvencije, pogodbe)

Mednarodni sporazumi se sklepajo med EU na eni strani in drugim subjektom mednarodnega javnega prava, tj. državo ali mednarodno organizacijo, na drugi. Člen 216 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) navaja primere, v katerih je EU pooblaščena za sklepanje takih sporazumov. Potem ko so sporazumi dogovorjeni in podpisani, je glede na zadevni predmet morda potrebna ratifikacija z aktom sekundarne zakonodaje.

Poleg tega so mednarodni sporazumi z državami zunaj EU ali mednarodnimi organizacijami prav tako sestavni del zakonodaje EU. Ti sporazumi so ločeni od primarnega prava in sekundarne zakonodaje ter tvorijo kategorijo sui generis. V skladu z nekaterimi sodbami Sodišča Evropske unije imajo včasih lahko neposreden učinek in večjo pravno veljavo kot sekundarna zakonodaja, ki se mora zato uskladiti z njimi.

Poleg tega člen 207 PDEU ureja trgovinsko politiko EU – ključno zunanjo pristojnost EU in osrednji element njenih odnosov s preostalim svetom.

Primera mednarodnih sporazumov:

Če predmet sporazuma ne spada v izključno pristojnost EU, ga morajo podpisati tudi države EU. Ti sporazumi so znani kot mešani sporazumi. To pomeni, da postanejo poleg same EU pogodbene stranke do pogodbenih strank zunaj EU tudi države EU. Mešani sporazumi lahko zahtevajo tudi, da se sprejme notranji akt EU za delitev obveznosti med državami EU in EU.

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del: Zunanje delovanje Unije – Naslov V: Mednarodni sporazumi – Člen 216 (UL C 202, 7.6.2016, str. 144).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del: Zunanje delovanje Unije – Naslov II: Skupna trgovinska politika – Člen 207 (prejšnji člen 133 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 140–141).

Zadnja posodobitev 13.03.2020