Mednarodni sporazumi in zunanje pristojnosti EU

 

POVZETEK:

Člen 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

Člen 4 PDEU

Člen 207 PDEU

Člen 216 PDEU

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV?

Ti členi določajo pravna pooblastila EU za pogajanje in sklenitev mednarodnih sporazumov ter njeno pristojnost, izključno ali deljeno, za sprejetje takih sporazumov.

KLJUČNE TOČKE

Mednarodni sporazumi (konvencije, pogodbe)

Zunanje pristojnosti EU

Izključna pristojnost in deljena pristojnost

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Prvi del – Načela – Naslov I – Vrste in področja pristojnosti Unije – Člen 3 (UL C 202, 7.6.2016, str. 51).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Prvi del – Načela – Naslov I – Vrste in področja pristojnosti Unije – Člen 4 (UL C 202, 7.6.2016, str. 51–52).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov II – Skupna trgovinska politika – člen 207 (prejšnji člen 133 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 140–141).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov V – Mednarodni sporazumi – člen 216 (UL C 202, 7.6.2016, str. 144).

Zadnja posodobitev 08.04.2020