Delitev pristojnosti znotraj Evropske unije

 

POVZETEK

EU ima samo tiste pristojnosti, ki so nanjo prenesene s Pogodbama (načelo prenosa pristojnosti). V skladu s tem načelom lahko EU deluje le v mejah pristojnosti, ki so jih s Pogodbama nanjo prenesle države EU za uresničevanje ciljev, določenih v Pogodbah. Države EU ohranijo vse pristojnosti, ki niso s Pogodbama dodeljene EU. Lizbonska pogodba pojasnjuje delitev pristojnosti med EU in državami EU. Te pristojnosti so razdeljene v tri glavne kategorije:

Tri glavne vrste pristojnosti

Posebne pristojnosti

EU lahko sprejme ukrepe, da bi zagotovila uskladitev gospodarske, socialne in zaposlitvene politike držav EU na ravni EU.

Za skupno zunanjo in varnostno politiko EU so značilne posebne institucionalne značilnosti, kot je omejeno sodelovanje Evropske komisije in Evropskega parlamenta v postopku odločanja ter izključitev vsake zakonodajne dejavnosti. To politiko opredeljuje in izvaja Evropski svet (ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad držav EU) in Svet (ki ga sestavljajo predstavniki vsake države EU na ministrski ravni). Predsednik Evropskega sveta in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zastopata EU v zadevah na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Izvajanje pristojnosti

Za izvajanje pristojnosti EU veljata dve temeljni načeli, določeni v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji:

Zadnja posodobitev 26.01.2016