Zakonodajni postopki

 

POVZETEK:

člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENA 289 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE?

Ta člen spreminja predhodni postopek odločanja EU in s tem krepi njeno zmogljivost odločanja in ukrepanja.

KLJUČNE TOČKE

Člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zajema dve vrsti zakonodajnih postopkov:

Redni zakonodajni postopek

Posebna zakonodajna postopka

Posebna zakonodajna postopka sta, kot kaže že njuno poimenovanje, izjema od rednega zakonodajnega postopka. Uporabljata se na nekaterih občutljivejših področjih politike. PDEU v nasprotju z rednim zakonodajnim postopkom ne opisuje natančno posebnih zakonodajnih postopkov. Zato pravila zanju na podlagi posameznega primera opredeljujejo členi Pogodbe, ki določajo pogoje za njuno izvajanje.

Svet je v skladu s posebnima zakonodajnima postopkoma v praksi edini zakonodajalec. Parlament je samo povezan s postopkom. Njegova vloga je glede na primer omejena na posvetovanje (kot na primer po členu 89 PDEU v zvezi s čezmejnimi policijskimi operacijami) ali soglasje (kot na primer po členu 86 PDEU v zvezi z Evropskim javnim tožilstvom).

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del: Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I: Določbe o institucijah – Poglavje 2: Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1: Pravni akti Unije (člen 289) (UL C 202, 7.6.2016, str. 172).

Zadnja posodobitev 11.10.2017