Evropski parlament

 

POVZETEK:

Člen 14 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)

Členi 223–234 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) – vloga, sestava in delovanje Evropskega parlamenta

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV

Določajo vlogo, pristojnosti, sestavo, naloge in volilni postopek Evropskega parlamenta (v nadaljnjem besedilu: Parlament).

KLJUČNE TOČKE

Parlament je institucija Evropske unije, ki jo za državljane EU neposredno izvolijo državljani EU. Tako zastopa več kot 500 milijonov državljanov EU in v tem smislu predstavlja demokratično oblast. Svoj sedež ima v Strasbourgu (Francija). Poslanci Evropskega parlamenta so z neposrednimi volitvami (od leta 1979) izvoljeni za obdobje petih let s svobodnim in tajnim glasovanjem, določeno pa je tudi število poslancev iz posamezne države EU. Parlament, kakršen je znan danes, je pravzaprav rezultat združitve treh nekdanjih skupščin Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) (Pogodba o združitvi iz leta 1965).

Pristojnosti

Pristojnosti Parlamenta so se razvijale z zaporednimi spremembami evropskih Pogodb. Pristojnosti vključujejo:

Naloge

Zakonodaja

Proračun

Parlament je enakopraven s Svetom pri celotnem postopku sprejemanja letnega proračuna EU. Postopek sprejemanja proračuna sestoji iz enega branja v Parlamentu in Svetu, v primeru nestrinjanja pa se skliče spravni odbor, da se doseže soglasje o skupnem besedilu (člen 314 PDEU).

Nadzor nad izvajanjem

Parlament lahko izvaja nadzor nad Komisijo, izvršilno vejo oblasti EU:

Sprememba Pogodb

Sestava

Razdelitev sedežev med države EU upošteva več dejavnikov:

Evropski svet na pobudo Parlamenta in z njegovo odobritvijo soglasno sprejme sklep o sestavi Parlamenta (člen 14(2) PEU). Pogodbi EU določata osnovna pravila o njegovi sestavi:

ZBIRNA PREGLEDNICA

Pogodba

Členi

Zadeva

Pogodba o Evropski uniji (PEU)

14

Vloga in sestava Parlamenta

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Delovanje Evropskega parlamenta

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 14 (UL C 202, 7.6.2016, str. 22–23).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 1–388).

POVEZANI DOKUMENTI

Protokol št. 6 o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije (Edini člen (a)) (UL C 202, 7.6.2016, str. 265).

Sklep Evropskega sveta 2013/312/EU z dne 28. junija 2013 o sestavi Evropskega parlamenta (UL L 181, 29.6.2013, str. 57–58).

Zadnja posodobitev 15.12.2017