Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

 

POVZETEK:

Člen 18 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 36 Pogodbe o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN VISOKEGA PREDSTAVNIKA UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO?

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (visoki predstavnik) vodi usklajevanje in izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) Evropske unije ter skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Visoki predstavnik je hkrati eden od podpredsednikov Evropske komisije in kot tak skrbi, da je celotno zunanje delovanje EU dosledno.

KLJUČNE TOČKE

Imenovanje

Odgovornosti

Evropska služba za zunanje delovanje

OZADJE

Funkcija visokega predstavnika temelji na členih 18 in 27 Pogodbe o Evropski uniji. Funkcijo je ustvarila Amsterdamska pogodba iz leta 1999, vendar so bile obveznosti na področju zunanje politike deljene z evropskim komisarjem za zunanje zadeve. Lizbonska pogodba iz leta 2009 je razširila odgovornosti visokega predstavnika in določila, da je nosilec funkcije podpredsednik Komisije, s čimer je visokemu predstavniku omogočila, da bolje predstavlja EU pri doseganju ciljev zunanje politike.

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 18 (UL C 202, 7.6.2016, str. 26–27).

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov V – Splošne določbe o zunanjem delovanju Unije in posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki – Poglavje 2 – Posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki – Oddelek 1 – Skupne določbe – Člen 36 (UL C 202, 7.6.2016, str. 35–36).

Zadnja posodobitev 09.01.2020