Smernice EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava

 

POVZETEK:

Posodobljene smernice EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava

Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC IN ČLENA 3 PDEU?

Smernice določajo izvedbeno orodje za EU za spodbujanje spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava (MHP) prek njenih odnosov s preostalim svetom.

Smernice so namenjene vsem, ki delujejo v okviru odnosov EU s preostalim svetom z namenom, da se omeji vpliv oboroženih spopadov na civiliste in ujetnike. Dopolnjujejo smernice in druga skupna stališča, ki jih je sprejela EU v zvezi s človekovimi pravicami (na primer o mučenju in smrtni kazni).

Člen 3(5) PEU našteva vrednote, na katerih temelji EU, vključno s tistimi, ki jih spodbuja v okviru svojih zunanjih odnosov. Te vrednote vključujejo načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države.

KLJUČNE TOČKE

Smernice so za javne (vključno z institucijami EU) in nedržavne akterje (nevladne organizacije itd.), ki delujejo v EU.

Zmanjšanje posledic oboroženih spopadov

MHP je znano tudi kot pravo oboroženih spopadov ali vojno pravo. Ureja sredstva in načine bojevanja, da bi se zmanjšal učinek oboroženega spopada. Spoštovanje teh pravnih načel bi moralo omogočiti zaščito oseb, ki ne sodelujejo ali ne sodelujejo več v spopadih (kot so civilisti in vojni ujetniki).

MHP se uporablja za:

Poleg tega se v času miru in v času vojne lahko uporablja tudi mednarodno pravo o človekovih pravicah. To pravo dopolnjuje MHP.

Operativne smernice

EU je zavezana k učinkovitemu izvajanju MHP. Prvič, vključeni akterji morajo zbirati podrobne informacije o spopadih in pripravljati poročila, ocene in priporočila za ukrepe. To se nanaša na:

EU ima na voljo več načinov ukrepanja:

individualna odgovornost v primeru spopada

Nekatere hujše kršitve MHP so opredeljene kot vojni zločini. Ti se lahko zgodijo v istih okoliščinah kot genocid in zločini zoper človečnost. Države EU zagotovijo, da se tistim, ki so odgovorni za vojne zločine, sodi pred njihovimi domačimi sodišči, sodišči druge države ali MKS.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 3 (prejšnji člen 2 PEU) (UL C 202, 7.6.2016, str. 17).

Posodobljene smernice Evropske unije o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava (MHP) (UL C 303, 15.12.2009, str. 12–17).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta 2011/168/SZVP z dne 21. marca 2011 o Mednarodnem kazenskem sodišču in razveljavitvi Skupnega stališča 2003/444/SZVP (UL L 76, 22.3.2011, str. 56–58).

Zadnja posodobitev 02.03.2018