Svet Evropske unije

 

POVZETEK:

Člen 16 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 237 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 238 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 239 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 240 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 241 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 242 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 243 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV?

Določajo vlogo, sestavo in delovanje Sveta Evropske unije, ki zastopa vlade držav EU.

KLJUČNE TOČKE

Vloga

Sestava

Glasovanje

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 16 (UL C 202, 7.6.2016, str. 24).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 237 (UL C 202, 7.6.2016, str. 153).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 238 (UL C 202, 7.6.2016, str. 153–154).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 239 (UL C 202, 7.6.2016, str. 154).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 240 (UL C 202, 7.6.2016, str. 154).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 241 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 242 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 243 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155).

Zadnja posodobitev 11.12.2017