Državljanstvo EU

 

POVZETEK:

Člen 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 9 Pogodbe o Evropski uniji

KAJ JE DRŽAVLJANSTVO EU?

Vsakdo, ki je državljan države EU, je samodejno državljan EU. Načelo je zapisano v pogodbah EU in je ključni dejavnik v razvoju evropske identitete. Državljanstvo EU ne nadomesti nacionalnega državljanstva. Je dodatno državljanstvo in daje državljanom posebne pravice.

KLJUČNE TOČKE

Lizbonska pogodba je uvedla dodatno obliko javne udeležbe: državljansko pobudo. Ta omogoča milijonu državljanov iz „znatnega števila“ držav EU, da zaprosijo Komisijo, da predloži zakonodajni predlog na katerem koli področju v pristojnosti EU.

OZADJE

Državljanstvo EU je opredeljeno v členu 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členu 9 Pogodbe o Evropski uniji.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Drugi del – Nediskriminacija in državljanstvo unije – Člen 20 (prejšnji člen 17 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 56-57).

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov II – Določbe o demokratičnih načelih – Člen 9 (UL C 202, 7.6.2016, str. 20).

Zadnja posodobitev 14.01.2016