Informacije o pnevmatikah glede na izkoristek goriva, zavorne zmogljivosti in stopnje hrupa

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2020/740 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Uredba:

Dobavitelji pnevmatik morajo:

Distributerji pnevmatik morajo:

Dobavitelji in distributerji novih vozil morajo strankam pred nakupom zagotoviti oznako pnevmatike, informacijski list izdelka in vse ustrezno tehnično promocijsko gradivo.

Ponudniki internetnih storitev morajo zagotoviti, da dobavitelji, ki na njihovih straneh prodajajo pnevmatike, prikažejo potrebno oznako in informacijski list.

Nacionalni organi morajo:

Evropska komisija:

Razveljavitev

Uredba (EU) 2020/740 razveljavlja Uredbo (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik (glej povzetek).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. maja 2021.

OZADJE

Namen sistema označevanja pnevmatik je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in obremenitev s hrupom ter izboljšati varnost v cestnem prometu. Pnevmatike so odgovorne za 20–30 % porabe goriva vozila. Zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik zaradi manjše porabe goriva prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in povečanju prihrankov za voznike.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Končni uporabnik: posamezni potrošnik, upravljavec voznega parka ali prevozno podjetje.
Obnovljena pnevmatika: rabljena pnevmatika, ki je obnovljena tako, da se obrabljena tekalna plast zamenja z novim materialom.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L 177, 5.6.2020, str. 1–31).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1–44).

Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1–218).

Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1–23).

Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L 342, 22.12.2009, str. 46–58).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1222/2009 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1–24).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 02.12.2020