Trgovinski sporazum med EU in Švico

 

POVZETEK:

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švico

Uredba (EGS) št. 2840/72 o sklenitvi sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švico

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Glavni cilji sporazuma so:

Odprava tarifnih in netarifnih ukrepov

Pravila o konkurenci

Obe pogodbenici morata spoštovati pravila konkurence, ki prepovedujejo zlorabo prevladujočega položaja, kartelov in monopolov, skupaj s pravili o državni pomoči.

Skupni odbor

S sporazumom se ustanovi skupni odbor, ki ga sestavljajo člani obeh pogodbenic. Skupni odbor:

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Sporazum je začel veljati 1. januarja 1973. Pozneje so bili k sporazumu dodani številni protokoli.

OZADJE

Politične odnose med EU in Švico ureja več kot sto „dvostranskih“ sporazumov, ki zajemajo različna področja, vključno z raziskavami in inovacijami, schengenskim območjem, azilno politiko in medsebojnim priznavanjem.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNA DOKUMENTA

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (UL L 300, 31.12.1972, str. 189–280).

Nadaljnje spremembe sporazuma so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Sveta (EGS) št. 2840/72 z dne 19. decembra 1972 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo in o sprejetju določb za njegovo izvajanje ter o sklenitvi Dodatnega sporazuma o veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 za Kneževino Lihtenštajn (UL L 300, 31.12.1972, str. 188).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici (UL L 53, 27.2.2008, str. 5–17).

Sporazum med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 53, 27.2.2008, str. 52–79).

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 19–48).

Glej prečiščeno različico.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti (UL L 114, 30.4.2002, str. 369–429).

Glej prečiščeno različico.

Okvirni sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Švicarsko konfederacijo (UL L 313, 22.11.1985, str. 6–8).

Zadnja posodobitev 10.09.2020