Evropska skupnost za atomsko energijo – varnostne stopnje in ukrepi za informacije

 

POVZETEK:

Uredba (Euratom) št. 3 o izvajanju člena 24 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Varnostne ukrepe in navodila za njihovo uporabo izdajajo:

Evropska komisija ustanovi varnostni urad, ki:

V vsaki instituciji, odboru ali službi EU, kjer se pripravljajo ali hranijo EZI, se imenuje varnostni uradnik, ki je odgovoren za

Stopnje, pooblastilo in preverjanje

Fizična zaščita EZI

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 15. novembra 1958.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Vzorčni model: registrirana pravica imetnika do izključne uporabe tehničnega izuma v zameno za javno razkritje delovanja izuma, ki se dodeli samo za omejeno obdobje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (Euratom) št. 3 o izvajanju člena 24 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 17, 6.10.1958, str. 406–416).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo – Naslov dve – Določbe za spodbujanje napredka na področju jedrske energije – Poglavje 2: Razširjanje znanja – Oddelek III: Določbe o varovanju tajnosti – Člen 24 (UL C 203, 7.6.2016, str. 15–16).

Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo – Naslov dve – Določbe za spodbujanje napredka na področju jedrske energije – Poglavje 2: Razširjanje znanja – Oddelek III: Določbe o varovanju tajnosti – Člen 25 (UL C 203, 7.6.2016, str. 16–17).

Zadnja posodobitev 15.05.2020