Zaščita označb porekla – Ženevski akt in Lizbonski sporazum

 

POVZETEK:

Ženevski akt Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Sklep (EU) 2019/1754 – pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Uredba (EU) 2019/1753 o ukrepih EU po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

KAJ JE NAMEN TEGA AKTA, SKLEPA IN UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Lizbonski sporazum

Ženevski akt

Sklep (EU) 2019/1754

Pravila EU

Uredba določa pravila, ki urejajo pravice in obveznosti EU v okviru Ženevskega akta. V skladu z Uredbo je:

Uredba tudi obravnava zlasti:

OD KDAJ SE TA AKT, SKLEP IN UREDBA UPORABLJAJO?

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Geografske označbe: nanašajo se na proizvode, ki izhajajo z določenega geografskega območja, pri čemer so določena kakovost, sloves ali druge značilnosti povezane z geografskim poreklom.
Označbe porekla: geografska imena, ki označujejo poreklo proizvoda in njegove značilne in znane kakovosti, povezane z lokacijo.

GLAVNI DOKUMENTI

Ženevski akt Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (UL L 271, 24.10.2019, str. 15–29).

Sklep Sveta (EU) 2019/1754 z dne 7. oktobra 2019 o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (UL L 271, 24.10.2019, str. 12–14).

Uredba (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (UL L 271, 24.10.2019, str. 1–11).

Zadnja posodobitev 18.05.2020