Globalno usklajeni preskusni postopki za lahka vozila (WLTP) in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo (RDE)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/1151 – o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba:

KLJUČNE TOČKE

Zahteve za EU-homologacijo

Vloge za EU-homologacijo

Skladnost proizvodnje

Proizvajalec mora izvajati preverjanja, da zagotovi, da vsa vozila, ki jih proizvaja, upoštevajo omejitve emisij.

Skladnost v uporabi

Izvajati je treba preverjanja, da se zagotovi, da vozila, ki se ustrezno vzdržujejo in uporabljajo, upoštevajo omejitve v svoji življenjski dobi, določene kot:

Naprave za uravnavanje onesnaževanja

Dostop do sistema OBD v vozilu ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 27. julija 2017.

OZADJE

Pregled je na voljo na strani: Emisije v avtomobilskem sektorju (Evropska komisija).

KLJUČNI POJMI

Homologacija: postopek, s katerim se potrdi, da proizvod izpolnjuje minimalni sklop regulativnih in tehničnih zahtev.
Odklopne naprave: namerne spremembe sistema za uravnavanje emisij zaradi umetnega zmanjševanja njegove učinkovitosti pri normalni uporabi vozila.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1–643).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/1151 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1–16).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.09.2023