Pekinška pogodba o avdiovizualnih izvedbah

 

POVZETEK:

Sklep 2013/275/EU o podpisu Pekinške pogodbe o avdiovizualnih izvedbah v imenu EU

Pekinška pogodba o avdiovizualnih izvedbah

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

S tem sklepom se odobri podpis Pekinške pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avdiovizualnih izvedbah (v nadaljnjem besedilu: Pekinška pogodba) v imenu EU s pridržkom njene uradne sklenitve.

Pogodba posodablja varstvo pravic intelektualne lastnine za pevce, glasbenike, plesalce in igralce v avdiovizualnih izvedbah na filmu in televiziji ter vključuje tudi izvedbe glasbenikov na DVD-jih ali drugih avdiovizualnih nosilcih.

Cilj je zagotoviti pozitiven učinek za vse podpisnice, vključno z državami v razvoju in razvitimi državami, v zvezi z gospodarskim razvojem, boljšim statusom izvajalcev avdiovizualnih del in kulturno raznolikostjo.

KLJUČNE TOČKE

Pogodba podeljuje izvajalcem ekonomske pravice do izvedb v živo in posnetih izvedb ter nekatere moralne pravice, ki posodabljajo Rimsko konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (1961) za digitalno obdobje ter dopolnjujejo Pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) o izvedbah in fonogramih (WPPT).

Posnete izvedbe

Pogodba podeljuje izvajalcem štiri vrste ekonomskih pravic za izvedbe, posnete v avdiovizualnih formatih, kot so video posnetki:

Izvedbe v živo

Pogodba podeljuje izvajalcem tudi tri vrste ekonomskih pravic glede neposnetih izvedb (izvedb v živo):

Moralne pravice

Pogodba podeljuje izvajalcu pravico do priznanja, da je izvajalec izvedb, in pravico, da nasprotuje vsakemu popačenju, skazitvi ali drugi spremembi svojega posnetega materiala ali materiala za radiodifuzno oddajanje, ki bi lahko škodovala njegovemu ugledu.

Prenos pravic

Pogodbenice lahko v svojem pravu določijo, da se izključne pravice izvajalca, potem ko se je strinjal, da se njegova izvedba posname (kot avdiovizualni posnetek), prenesejo na producenta posnetka (če v pogodbi med izvajalcem in producentom ni določeno drugače). Neodvisno od tega lahko nacionalno pravo ali drugi sporazumi zagotovijo izvajalcu pravico do prejemanja tantiem ali pravičnega plačila za vsako uporabo izvedbe, kakor je določeno v Pogodbi.

Izjeme, izvrševanje in pravna sredstva

Pogodba omogoča omejitve in izjeme pod pogojem, da je izpolnjena Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del. Pogodbenice lahko dodajo nove izjeme in omejitve, ki ustrezajo digitalnemu okolju, če so izpolnjeni podobni pogoji. Pogodba se uporablja za obstoječ in nov posnet material, vendar se lahko podpisnice odločijo, da ne zagotavlja varnosti za obstoječi material iz drugih držav, pri čemer so te države upravičene do reciprocitete.

Pogodbenice morajo zagotoviti pravna sredstva zoper neupoštevanje kakršne koli digitalne enkripcije, ki jo izvajalci uporabijo, da bi zaščitili svoje pravice, in zoper odstranitev ali spreminjanje podatkov (kot je račun izvajalca), potrebnih za upravljanje pravic, vključno z licenciranjem in razdelitvijo tantiem.

Pogodbenice morajo zagotoviti postopke za izvrševanje in pravna sredstva, da bi preprečile in odvračale od kršitev Pogodbe.

S Pogodbo se ustanovi skupščina pogodbenic, ki zagotavlja ohranjanje in razvoj te pogodbe.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Sklep je bil podpisan 10. junija 2013. Veljati bo začel tri mesece po tem, ko Pogodbo ratificira 30 upravičenih pogodbenic.

OZADJE

Glej tudi:

GLAVNA DOKUMENTA

Sklep Sveta 2013/275/EU z dne 10. junija 2013 o podpisu Pekinške pogodbe o avdiovizualnih izvedbah v imenu Evropske unije (UL L 160, 12.6.2013, str. 1).

Pekinška pogodba o avdiovizualnih izvedbah (ni objavljena v UL).

Zadnja posodobitev 21.03.2019