Podatki o električni energiji – proizvodnja, prenos in poraba

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 543/2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 5. julija 2013 z izjemo člena 4.1 (o objavi), ki se uporablja od 5. januarja 2015.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Območje oddaje ponudb: največje geografsko območje, v katerem lahko udeleženci na trgu z električno energijo izmenjujejo energijo, ne da bi za to morali dodeliti zmogljivost.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 15.6.2013, str. 1–12).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1–16).

Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL L 211, 14.8.2009, str. 15–35).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 714/2009 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Sveta (ES) št. 2008/114 z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (UL L 345, 23.12.2008, str. 75–82).

Zadnja posodobitev 05.03.2019