Sporazum med EU in ZDA o zavarovanju in pozavarovanju

 

POVZETEK:

Dvostranski sporazum med EU in Združenimi državami o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem

Sklep (EU) 2017/1792 – podpis, v imenu EU, dvostranskega sporazuma med EU in Združenimi državami o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem in njegova začasna uporaba

Sklep (EU) 2018/539 – sklenitev dvostranskega sporazuma med EU in Združenimi državami o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN SKLEPOV?

KLJUČNE TOČKE

Sporazum:

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Sporazum je začel veljati 4. aprila 2018, čeprav se je začasno uporabljal že od 7. novembra 2017.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Pozavarovatelj: podjetje, ki daje zavarovalnicam finančno zaščito.
Zavarovanje s premoženjem: sredstva, kot so denar in akreditivi.

GLAVNI DOKUMENTI

Dvostranski Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (UL L 258, 6.10.2017, str. 4–21).

Sklep Sveta (EU) 2017/1792 z dne 29. maja 2017 o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem, in njegovi začasni uporabi (UL L 258, 6.10.2017, str. 1–2).

Nadaljnje spremembe Sklepa (EU) 2017/1792 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep Sveta (EU) 2018/539 z dne 20. marca 2018 o podpisu, v imenu Unije, Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (UL L 90, 6.4.2018, str. 36–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Obvestilo o začetku veljavnosti Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (UL L 91, 9.4.2018, str. 1).

Obvestilo o začasni uporabi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (UL L 288, 7.11.2017, str. 1).

Zadnja posodobitev 28.09.2020