Boj proti terorizmu – opredelitev terorističnih kaznivih dejanj in podpora žrtvam

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2017/541 o boju proti terorizmu

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je prilagoditev zakonodaje EU za boj proti terorizmu glede na spreminjajoče se teroristične grožnje in ob upoštevanju mednarodne narave terorizma.

Določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in povezanih sankcij na tem področju.

Uvaja tudi ukrepe za zaščito žrtev terorizma in podporo ter pomoč zanje.

Nadomešča Okvirni sklep 2002/475/PNZ, ki je temelj kazenskopravnega odziva držav EU v boju proti terorizmu, in spreminja dele Sklepa 2005/671/PNZ o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj.

KLJUČNE TOČKE

Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj

Direktiva navaja izčrpen seznam hudih kaznivih dejanj, ki jih morajo države EU v svojem nacionalnem pravu opredeliti kot teroristična kazniva dejanja, kadar so storjena ali obstaja grožnja, da se storijo s posebnim terorističnim ciljem.

Teroristični cilji so opisani kot kateri koli od naslednjih:

Povezana kazniva dejanja

Seznam terorističnih kaznivih dejanj, ki jih morajo države EU prav tako opredeliti kot kazniva dejanja, čeprav teroristično kaznivo dejanje ni bilo uspešno storjeno, je razširjen in zajema:

Splošni ukrepi

Ti vključujejo:

Podpora žrtvam

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 20. aprila 2017. Države EU jo morajo vključiti v nacionalno zakonodajo do 8. septembra 2018.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6–21).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 6 (prejšnji člen 6 PEU) (UL C 202, 7.6.2016, str. 19).

Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (UL L 127, 29.4.2014, str. 39–50).

Nadaljnje spremembe Direktive 2014/42/EU so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (UL L 218, 14.8.2013, str. 8–14).

Sklep Sveta 2005/671/PNZ z dne 20. septembra 2005 o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj (UL L 253, 29.9.2005, str. 22–24).

Glej. prečiščeno različico.

Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3–7).

Glej. prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 20.02.2018